Chiến Thắng tìm mua loa kéo và cái kết bất ngờ:

 

Tâm sự của một khách hàng đã mua loa kéo tại Loa Kéo Xanh:

 

 

Ngày 16/10/2019: Loa Kéo Xanh giới thiệu sản phẩm JBL-1201:

Ngày 6/10/2019: Test loa kéo Oscar SR-15F tại Loa Kéo Xanh:

 

Ngày 09/09/2019: Test sản phẩm HLOV H16 tại Loa Kéo Xanh:

 

Chúng tôi – đồng sáng lập và quản trị Loa Kéo Xanh, gồm có:

Phạm Quang Minh:

pham-quang-minh

pham-quang-minh (2)

Phạm Quốc Khánh:

pham-quoc-khanh

pham-quoc-khanh1
Loa Kéo Xanh trong sự kiện tri ân khách hàng