Chiến Thắng tìm mua loa kéo và cái kết bất ngờ:

Tâm sự của một khách hàng đã mua loa kéo tại Loa Kéo Xanh:

Chúng tôi – đồng sáng lập và quản trị Loa Kéo Xanh, gồm có:

Phạm Quang Minh:

pham-quang-minh

pham-quang-minh (2)

Phạm Quốc Khánh:

pham-quoc-khanh

pham-quoc-khanh1
Loa Kéo Xanh trong sự kiện tri ân khách hàng